MISKANT - gospodarstwo rolne
Iwona i Eugeniusz Gostomscy
ul.Lisciasta 5
89-620 Chojnice
tel. 790-711-712 dział sprzedaży detalicznej
tel. 696-411-580

www.miskantolbrzymi.pl
www.miscanthusgiganteus.pl

Uprawa

stanowisko - może być uprawiana po każdej roślinie nawet po miskancie
nawożenie - przy zakładaniu plantacji wiosna stosować 50 kg P2O5, 120 K20/ha i nie nawozić azotem
uprawa rośliny - przygotowanie stanowiska typowe jak dla każdej innej uprawianej rośliny zakończone orką zimową na głębokość 20 - 25 cm. Wczesną wiosną rozsiać nawóz i przed wysadzeniem spulchnić glebę, (agregowanie i bronowanie).
sadzenie - użycie materiału nasadzeniowego w postaci sadzonek korzeniowych /rhizomów/ pochodzą z krajowych plantacji matecznikowych uodpornionych na niskie temperatury zimowe i posadzenie ich na głębokość 3 - 5 cm praktycznie wykluczy ryzyko wymarznięcia. Termin sadzenia to nawet początek kwietnia, może trwać do końca maja. Obsada na 1m2 powinna wynosić 1szt na plantacji produkcyjnej lub 2-3 szt. na plantacji matecznej. Wysadzanie kłączy dokonuje się ręcznie lub mechanicznie za pomocą nieskomplikowanych sadzarek które można wykonać we własnym warsztacie.
pielęgnowanie - zabiegi pielęgnacyjne praktycznie ograniczają się do eliminacji chwastów w pierwszym roku uprawy. Można prowadzić odchwaszczanie mechaniczne lub chemiczne. Przed wschodami miskanta bez obawy można stosować herbicydy totalne typu ROUNDUP, natomiast po wschodach do zwalczania chwastów dwuliściennych można stosować CHWASTOX, LINTUR, GRANSTAR, MUSTANG a jednoliściennych (perz, owies głuchy, chwastnica, włośnice) środki o nazwie TITUS i ATTRIBUT
zbiór - biomasę najlepszej jakości na cele energetyczne uzyskuje się ze zbioru wiosennego miskanta. Użycie sieczkarni samobieżnej do zbioru kukurydzy na kiszonkę jest najprostszym sposobem zbioru biomasy. Przy zbiorze dwuetapowym wykorzystuje się kosiarki dyskowe z kondycjonerem i prasy do słomy kostkujące lub zwijające.